Законопроект за изменение на Закона за социално подпомагане

Информация за законопроект:
Сигнатура: 702-01-59
Дата на постъпване: 22/12/2017
Сесия: Трета сесия
Текст на законопроекта: PDF формат RTF формат
Статус: приет
Дата на приемане: 08/02/2018
Обнародван в ДВ: брой 17/2018 г.
Срок за предложения: 29/01/2018