Законопроект за изменение на Закона за собствеността

Информация за законопроект:
Сигнатура: 702-01-58
Дата на постъпване: 22/12/2017
Сесия: Трета сесия
Текст на законопроекта: PDF формат RTF формат
Статус: приет
Дата на приемане: 12/01/2018
Обнародван в ДВ: брой 7/2018 г.
  • 10/01/2018 - приет(комисии първо гласуване) - Комисия по правни въпроси
  • 12/01/2018 - внесен(зала първо гласуване)
  • 12/01/2018 - внесен(зала второ гласуване)
  • 12/01/2018 - обсъждане(зала първо гласуване) - Пленарно заседание
  • 12/01/2018 - обсъждане(зала второ гласуване) - Пленарно заседание
  • 12/01/2018 - приет(зала първо гласуване)
  • 12/01/2018 - приет(зала второ гласуване)