Законопроект за изменение и допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина

Информация за законопроект:
Сигнатура: 702-01-57
Дата на постъпване: 20/12/2017
Сесия: Втора сесия
Текст на законопроекта: PDF формат Архивирана папка
Статус: приет
Дата на приемане: 28/09/2018
Обнародван в ДВ: брой 84/2018 г.
  • 15/02/2018 - внесен(зала първо гласуване)
  • 15/02/2018 - приет(зала първо гласуване)
  • 28/09/2018 - внесен(зала второ гласуване)
  • 28/09/2018 - обсъждане(зала второ гласуване) - Пленарно заседание
  • 28/09/2018 - приет(зала второ гласуване)
Срок за предложения: 15/03/2018