Законопроект за изменение и допълнение на Закона за туризма

Информация за законопроект:
Сигнатура: 702-01-52
Дата на постъпване: 30/11/2017
Сесия: Втора сесия
Текст на законопроекта: PDF формат Архивирана папка
Срок за предложения: 15/02/2018Удължен срок за предложения: 08/03/2018