Законопроект за изменение и допълнение на Закона за туризма

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за туризма