Законопроект за изменение и допълнение на Закона за фуражите

Информация за законопроект:
Сигнатура: 702-01-51
Дата на постъпване: 28/11/2017
Сесия: Втора сесия
Текст на законопроекта: PDF формат RTF формат
Статус: приет
Дата на приемане: 08/02/2018
Обнародван в ДВ: брой 17/2018 г.
  • 11/01/2018 - внесен(зала първо гласуване)
  • 11/01/2018 - обсъждане(зала първо гласуване) - Пленарно заседание
  • 11/01/2018 - приет(зала първо гласуване)
  • 08/02/2018 - внесен(зала второ гласуване)
  • 08/02/2018 - обсъждане(зала второ гласуване) - Пленарно заседание
  • 08/02/2018 - приет(зала второ гласуване)
Срок за предложения: 18/01/2018