Законопроект за изменение на Закона за филмовата индустрия

Информация за законопроект:
Сигнатура: 702-01-49
Дата на постъпване: 24/11/2017
Сесия: Втора сесия
Текст на законопроекта: PDF формат RTF формат
Статус: приет
Дата на приемане: 22/02/2018
Обнародван в ДВ: брой 20/2018 г.
Срок за предложения: 01/02/2018