Законопроект за изменение на Закона за държавните такси

Информация за законопроект:
Сигнатура: 754-01-81
Дата на постъпване: 22/11/2017
Сесия: Втора сесия
Текст на законопроекта: 754-01-81.pdf
Статус: приет
Дата на приемане: 08/02/2018
Обнародван в ДВ: брой 17/2018 г.
Срок за предложения: 18/01/2018