Законопроект за ратифициране на Изменението на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги за разработване на Стратегия за финансиране, укрепване на регулаторния капацитет и повишаване ефективността на предоставяните услуги в отрасъл „В и К“ между Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Международната банка за възстановяване и развитие от 23 февруари 2016 г., подписано на 2 ноември 2017 г.

  • 24/01/2018 - внесен(зала първо гласуване)
  • 24/01/2018 - внесен(зала второ гласуване)
  • 24/01/2018 - обсъждане(зала първо гласуване) - Пленарно заседание
  • 24/01/2018 - обсъждане(зала второ гласуване) - Пленарно заседание
  • 24/01/2018 - приет(зала първо гласуване)
  • 24/01/2018 - приет(зала второ гласуване)