Законопроект за изменение на Търговския закон

Информация за законопроект:
Сигнатура: 702-01-48
Дата на постъпване: 16/11/2017
Сесия: Втора сесия
Текст на законопроекта: PDF формат RTF формат
Статус: приет
Дата на приемане: 10/10/2018
Обнародван в ДВ: брой 88/2018 г.
Срок за предложения: 19/09/2018Удължен срок за предложения: 25/09/2018