Законопроект за изменение и допълнение на Закона за кредитните институции

Информация за законопроект:
Сигнатура: 754-01-78
Дата на постъпване: 13/11/2017
Сесия: Втора сесия
Текст на законопроекта: 754-01-78.pdf
Статус: приет
Дата на приемане: 29/11/2017
Обнародван в ДВ: брой 97/2017 г.
  • 22/11/2017 - внесен(зала първо гласуване)
  • 22/11/2017 - обсъждане(зала първо гласуване) - Пленарно заседание
  • 22/11/2017 - приет(зала първо гласуване)
  • 29/11/2017 - внесен(зала второ гласуване)
  • 29/11/2017 - обсъждане(зала второ гласуване) - Пленарно заседание
  • 29/11/2017 - приет(зала второ гласуване)
Срок за предложения: 27/11/2017