Законопроект за Европейската заповед за разследване

Информация за законопроект:
Сигнатура: 702-01-47
Дата на постъпване: 10/11/2017
Сесия: Втора сесия
Текст на законопроекта: PDF формат Архивирана папка
Статус: приет
Дата на приемане: 07/02/2018
Обнародван в ДВ: брой 16/2018 г.
Срок за предложения: 14/12/2017Удължен срок за предложения: 17/01/2018