Законопроект за изменение и допълнение на Закона за марките и географските означения

Информация за законопроект:
Сигнатура: 702-01-44
Дата на постъпване: 09/11/2017
Сесия: Втора сесия
Текст на законопроекта: PDF формат RTF формат
Статус: приет
Дата на приемане: 12/07/2018
Обнародван в ДВ: брой 61/2018 г.
Срок за предложения: 20/06/2018