ЗИД на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи

Информация за законопроект:
Име на законопроекта: ЗИД на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи
Обединен законопроект, изготвен по реда на чл. 81, ал.2 от ПОДНС, на основата на приетите на първо гласуване:
  1. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи
  2. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи
Сигнатура: 753-07-14
Дата на постъпване: 03/11/2017
Сесия: Втора сесия
Текст на законопроекта: PDF формат
Статус: приет
Дата на приемане: 09/05/2018
Обнародван в ДВ: брой 42/2018 г.
  • 09/05/2018 - внесен(зала второ гласуване)
  • 09/05/2018 - обсъждане(зала второ гласуване) - Пленарно заседание
  • 09/05/2018 - приет(зала второ гласуване)
Срок за предложения: 10/11/2017Удължен срок за предложения: 01/12/2017