Законопроект за изменение и допълнение на Закона за безопасно използване на ядрената енергия

Информация за законопроект:
Сигнатура: 702-01-43
Дата на постъпване: 02/11/2017
Сесия: Втора сесия
Текст на законопроекта: PDF формат RTF формат
Статус: приет
Дата на приемане: 13/12/2017
Обнародван в ДВ: брой 102/2017 г.
Срок за предложения: 30/11/2017Удължен срок за предложения: 06/12/2017