Законопроект за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност

Информация за законопроект:
Сигнатура: 702-01-41
Дата на постъпване: 30/10/2017
Сесия: Втора сесия
Текст на законопроекта: PDF формат Архивирана папка
Статус: приет
Дата на приемане: 22/11/2017
Обнародван в ДВ: брой 97/2017 г.
  • 08/11/2017 - внесен(зала първо гласуване)
  • 08/11/2017 - обсъждане(зала първо гласуване) - Пленарно заседание
  • 08/11/2017 - приет(зала първо гласуване)
  • 22/11/2017 - внесен(зала второ гласуване)
  • 22/11/2017 - обсъждане(зала второ гласуване) - Пленарно заседание
  • 22/11/2017 - приет(зала второ гласуване)
Срок за предложения: 14/11/2017