Законопроект за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност