Законопроект за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2018 г.

Информация за законопроект:
Сигнатура: 702-01-39
Дата на постъпване: 30/10/2017
Сесия: Втора сесия
Текст на законопроекта: PDF формат Архивирана папка
Статус: приет
Дата на приемане: 29/11/2017
Обнародван в ДВ: брой 99/2017 г.
Срок за предложения: 15/11/2017