Законопроект за изменение на Закона за народните читалища

Информация за законопроект:
Сигнатура: 702-01-37
Дата на постъпване: 26/10/2017
Сесия: Втора сесия
Текст на законопроекта: PDF формат RTF формат
Статус: приет
Дата на приемане: 13/12/2017
Обнародван в ДВ: брой 102/2017 г.
  • 23/11/2017 - внесен(зала първо гласуване)
  • 23/11/2017 - обсъждане(зала първо гласуване) - Пленарно заседание
  • 23/11/2017 - приет(зала първо гласуване)
  • 13/12/2017 - внесен(зала второ гласуване)
  • 13/12/2017 - обсъждане(зала второ гласуване) - Пленарно заседание
  • 13/12/2017 - приет(зала второ гласуване)
Срок за предложения: 30/11/2017