Законопроект за ратифициране на Споразумението за учредяване и Устав на Организацията за европейско публично право

Информация за законопроект:
Сигнатура: 702-02-12
Дата на постъпване: 25/10/2017
Сесия: Втора сесия
Статус: приет
Дата на приемане: 23/11/2017
Обнародван в ДВ: брой 97/2017 г.