Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на конкуренцията

Информация за законопроект:
Сигнатура: 702-01-36
Дата на постъпване: 25/10/2017
Сесия: Втора сесия
Текст на законопроекта: PDF формат RTF формат
Статус: приет
Дата на приемане: 21/12/2017
Обнародван в ДВ: брой 2/2018 г.
Срок за предложения: 30/11/2017