Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Комисията за финансов надзор

Информация за законопроект:
Сигнатура: 702-01-34
Дата на постъпване: 24/10/2017
Сесия: Втора сесия
Текст на законопроекта: PDF формат RTF формат
Статус: приет
Дата на приемане: 15/11/2017
Обнародван в ДВ: брой 95/2017 г.
Срок за предложения: 09/11/2017