Законопроект за изменение на Закона за измерванията

Информация за законопроект:
Сигнатура: 702-01-32
Дата на постъпване: 23/10/2017
Сесия: Втора сесия
Текст на законопроекта: PDF формат RTF формат
Статус: приет
Дата на приемане: 24/01/2018
Обнародван в ДВ: брой 12/2018 г.
Срок за предложения: 14/12/2017