Законопроект за ратифициране на Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Централна Америка, от друга страна

Информация за законопроект:
Сигнатура: 702-02-11
Дата на постъпване: 20/10/2017
Сесия: Втора сесия
Статус: приет
Дата на приемане: 15/11/2017
Обнародван в ДВ: брой 94/2017 г.