Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравословни и безопасни условия на труд

Информация за законопроект:
Сигнатура: 702-01-30
Дата на постъпване: 16/10/2017
Сесия: Втора сесия
Текст на законопроекта: PDF формат RTF формат
Статус: приет
Дата на приемане: 23/11/2017
Обнародван в ДВ: брой 97/2017 г.
Срок за предложения: 13/11/2017