Законопроект за платежните услуги и платежните системи

Информация за законопроект:
Сигнатура: 702-01-29
Дата на постъпване: 16/10/2017
Сесия: Втора сесия
Текст на законопроекта: PDF формат RTF формат
Статус: приет
Дата на приемане: 22/02/2018
Обнародван в ДВ: брой 20/2018 г.
Срок за предложения: 14/12/2017Удължен срок за предложения: 24/01/2018