Законопроект за изменение на Закона за пътищата

Информация за законопроект:
Сигнатура: 754-01-72
Дата на постъпване: 13/10/2017
Сесия: Втора сесия
Текст на законопроекта: 754-01-72.pdf
Статус: приет
Дата на приемане: 26/10/2017
Обнародван в ДВ: брой 89/2017 г.