Законопроект за допълнение на Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност

Информация за законопроект:
Сигнатура: 702-01-28
Дата на постъпване: 10/10/2017
Сесия: Втора сесия
Текст на законопроекта: PDF формат RTF формат
Статус: приет
Дата на приемане: 20/12/2017
Обнародван в ДВ: брой 103/2017 г.
Срок за предложения: 02/11/2017