Законопроект за противодействие на корупцията сред лица, заемащи висши публични длъжности

Информация за законопроект:
Сигнатура: 754-01-71
Дата на постъпване: 06/10/2017
Сесия: Втора сесия
Текст на законопроекта: 754-01-71.pdf