Законопроект за изменение на Кодекса за социално осигуряване

Информация за законопроект:
Сигнатура: 754-01-70
Дата на постъпване: 06/10/2017
Сесия: Втора сесия
Текст на законопроекта: 754-01-70.pdf