Законопроект за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Информация за законопроект:
Сигнатура: 702-01-26
Дата на постъпване: 06/10/2017
Сесия: Втора сесия
Текст на законопроекта: PDF формат Архивирана папка
Статус: приет
Дата на приемане: 12/01/2018
Обнародван в ДВ: брой 7/2018 г.
Срок за предложения: 22/11/2017