Законопроект за физическото възпитание и спорта

Информация за законопроект:
Сигнатура: 702-01-25
Дата на постъпване: 05/10/2017
Сесия: Втора сесия
Текст на законопроекта: PDF формат Архивирана папка
Статус: приет
Дата на приемане: 05/10/2018
Обнародван в ДВ: брой 86/2018 г.
Срок за предложения: 30/01/2018