Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата

Информация за законопроект:
Сигнатура: 754-01-68
Дата на постъпване: 04/10/2017
Сесия: Втора сесия
Текст на законопроекта: 754-01-68.pdf
Статус: приет
Дата на приемане: 21/12/2017
Обнародван в ДВ: брой 2/2018 г.
Срок за предложения: 23/11/2017