Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройството и застрояването на Столичната община

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройството и застрояването на Столичната община