Законопроект за изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози

Информация за законопроект:
Сигнатура: 702-01-24
Дата на постъпване: 03/10/2017
Сесия: Втора сесия
Текст на законопроекта: PDF формат RTF формат
Статус: приет
Дата на приемане: 09/11/2017
Обнародван в ДВ: брой 93/2017 г.
Срок за предложения: 30/10/2017