Законопроект за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс

Информация за законопроект:
Сигнатура: 702-01-23
Дата на постъпване: 02/10/2017
Сесия: Втора сесия
Текст на законопроекта: PDF формат Архивирана папка
Статус: приет
Дата на приемане: 02/11/2017
Обнародван в ДВ: брой 92/2017 г.
  • 18/10/2017 - внесен(зала първо гласуване)
  • 18/10/2017 - обсъждане(зала първо гласуване) - Пленарно заседание
  • 19/10/2017 - приет(зала първо гласуване)
  • 02/11/2017 - внесен(зала второ гласуване)
  • 02/11/2017 - обсъждане(зала второ гласуване) - Пленарно заседание
  • 02/11/2017 - приет(зала второ гласуване)
Срок за предложения: 25/10/2017