Законопроект за изменение и допълнение на Закона за публичните финанси

Информация за законопроект:
Сигнатура: 702-01-20
Дата на постъпване: 29/09/2017
Сесия: Втора сесия
Текст на законопроекта: PDF формат Архивирана папка
Статус: приет
Дата на приемане: 01/11/2017
Обнародван в ДВ: брой 91/2017 г.
Срок за предложения: 20/10/2017