Законопроект за изменение и допълнение на Закона за интеграция на хората с увреждания

Информация за законопроект:
Сигнатура: 702-01-19
Дата на постъпване: 28/09/2017
Сесия: Втора сесия
Текст на законопроекта: PDF формат RTF формат
Статус: приет
Дата на приемане: 02/11/2017
Обнародван в ДВ: брой 91/2017 г.
Срок за предложения: 19/10/2017