Законопроект за изменение и допълнение на Закона за физическото възпитание и спорта

Информация за законопроект:
Сигнатура: 754-01-66
Дата на постъпване: 28/09/2017
Сесия: Втора сесия
Текст на законопроекта: 754-01-66.pdf