Законопроект за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи

Информация за законопроект:
Име на законопроекта: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи
* Обединен в законопроект, изготвен по реда на чл. 81, ал.2 от ПОДНС, на основата на приетите на първо гласуване: ЗИД на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи
Сигнатура: 754-01-63
Дата на постъпване: 27/09/2017
Сесия: Втора сесия
Текст на законопроекта: 754-01-63.pdf
Срок за предложения: 10/11/2017Удължен срок за предложения: 01/12/2017