Законопроект за изменение и допълнение на Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове

Информация за законопроект:
Сигнатура: 754-01-58
Дата на постъпване: 20/09/2017
Сесия: Втора сесия
Текст на законопроекта: 754-01-58.pdf
  • 17/01/2018 - внесен(зала първо гласуване)
  • 17/01/2018 - обсъждане(зала първо гласуване) - Пленарно заседание
  • 17/01/2018 - приет(зала първо гласуване)
Срок за предложения: 24/01/2018Удължен срок за предложения: 14/02/2018