Законопроект за изменение и допълнение на Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба

Информация за законопроект:
Сигнатура: 702-01-16
Дата на постъпване: 18/09/2017
Сесия: Втора сесия
Текст на законопроекта: PDF формат RTF формат
Статус: приет
Дата на приемане: 08/12/2017
Обнародван в ДВ: брой 101/2017 г.
Срок за предложения: 16/10/2017