Законопроект за изменение и допълнение на Закона за лова и опазване на дивеча

Информация за законопроект:
Сигнатура: 754-01-54
Дата на постъпване: 13/09/2017
Сесия: Втора сесия
Текст на законопроекта: 754-01-54.pdf