Законопроект за изменение и допълнение на Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове

Информация за законопроект:
Сигнатура: 754-01-53
Дата на постъпване: 08/09/2017
Сесия: Втора сесия
Текст на законопроекта: 754-01-53.pdf
Статус: приет
Дата на приемане: 13/10/2017
Обнародван в ДВ: брой 85/2017 г.
Срок за предложения: 02/10/2017