Законопроект за допълнение на Закона за лечебните заведения

Информация за законопроект:
Сигнатура: 754-01-51
Дата на постъпване: 01/09/2017
Сесия: Втора сесия
Текст на законопроекта: 754-01-51.pdf
Статус: приет
Дата на приемане: 07/12/2017
Обнародван в ДВ: брой 101/2017 г.
  • 26/10/2017 - внесен(зала първо гласуване)
  • 26/10/2017 - обсъждане(зала първо гласуване) - Пленарно заседание
  • 26/10/2017 - приет(зала първо гласуване)
  • 07/12/2017 - внесен(зала второ гласуване)
  • 07/12/2017 - обсъждане(зала второ гласуване) - Пленарно заседание
  • 07/12/2017 - приет(зала второ гласуване)
Срок за предложения: 02/11/2017