Законопроект за изменение и допълнение на Закона за администрацията

Информация за законопроект:
Сигнатура: 702-01-15
Дата на постъпване: 29/08/2017
Сесия: Втора сесия
Текст на законопроекта: PDF формат Архивирана папка
Статус: приет
Дата на приемане: 12/10/2017
Обнародван в ДВ: брой 85/2017 г.
Срок за предложения: 28/09/2017