Законопроект за мерките срещу изпирането на пари

Информация за законопроект:
Сигнатура: 702-01-14
Дата на постъпване: 22/08/2017
Сесия: Втора сесия
Текст на законопроекта: Архивирана папка
Статус: приет
Дата на приемане: 14/03/2018
Обнародван в ДВ: брой 27/2018 г.
Срок за предложения: 03/11/2017