Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи

Информация за законопроект:
Сигнатура: 702-01-13
Дата на постъпване: 22/08/2017
Сесия: Втора сесия
Текст на законопроекта: PDF формат Архивирана папка
Статус: приет
Дата на приемане: 23/11/2017
Обнародван в ДВ: брой 97/2017 г.
Срок за предложения: 28/09/2017Удължен срок за предложения: 19/10/2017