Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на търговското корабоплаване

Информация за законопроект:
Сигнатура: 702-01-12
Дата на постъпване: 09/08/2017
Сесия: Втора сесия
Текст на законопроекта: PDF формат Архивирана папка
Статус: приет
Дата на приемане: 09/11/2017
Обнародван в ДВ: брой 93/2017 г.
Срок за предложения: 04/10/2017