Законопроект за частната охранителна дейност

Информация за законопроект:
Сигнатура: 702-01-11
Дата на постъпване: 02/08/2017
Сесия: Втора сесия
Текст на законопроекта: PDF формат RTF формат
Статус: приет
Дата на приемане: 18/01/2018
Обнародван в ДВ: брой 10/2018 г.
Финален текст на закона: Закон за частната охранителна дейност
Срок за предложения: 19/10/2017