Законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс

Информация за законопроект:
Сигнатура: 702-01-10
Дата на постъпване: 01/08/2017
Сесия: Втора сесия
Текст на законопроекта: PDF формат RTF формат
Статус: приет
Дата на приемане: 07/12/2017
Обнародван в ДВ: брой 101/2017 г.
Срок за предложения: 28/09/2017Удължен срок за предложения: 12/10/2017