Законопроект за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура

Информация за законопроект:
Сигнатура: 754-01-50
Дата на постъпване: 28/07/2017
Сесия: Първа сесия
Текст на законопроекта: 754-01-50.pdf
Статус: приет
Дата на приемане: 22/02/2018
Обнародван в ДВ: брой 21/2018 г.
Срок за предложения: 19/10/2017Удължен срок за предложения: 02/11/2017